انواع سمعک از لحاظ شکل و اندازه و تکنولوژی


دسته بندی محصولات:

سمعک پشت گوشی یا BTE در پشت و بالای لاله ی گوش قرار می گیرند و با یک لوله به قالب داخل کانال گوش متصل می گردند. سمعک های پشت گوشی رنگ ، طرح ، اندازه و ویژ

سمعک داخل گوشی از نمونه سمعک هایی می باشد که جهت برقراری ارتباط شنیداری بهتر در داخل گوش قرار می گیرد . سمعک های داخل گوشی به صورت سفارشی بر اساس قالب اول

سمعک نامرئی یا مخفی چیست | مزایای سمعک نامرئی چگونه سمعک خود را کاملا مخفی کنیم- به چه صورت قرار میگیرد - قیمت انواع سمعک نامرئی فروش انواع سمعک های نامرئ

تکنولوژی سمعک ، سمعک ها دستگاه های پزشکی بسیار پیشرفته ای هستند که به هدف تقلید از گوش انسان ساخته شده اند . هزاران ساعت برای تحقیق و پژوهش در مورد تکنولو