بهترین خدمات پس از فروش


بهترین خدمات پس از فروش سمعک

تمامی سمعک های تجویز شده از دو سال گارانتی بی قید و شرط بین المللی، پنج سال تنظیم و کنترل شنوایی رایگان و ده سال خدمات پس از فروش برخوردار هستند.


مطالب مرتبط با بهترین خدمات پس از فروش