تجویز سمعک مناسب


تجویز سمعک مناسب  | متخصص تجویز سمعک
بر اساس قوانین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی ایران تنها مرجع مجاز برای تجویز و تنظیم سمعک متخصصان شنوایی شناسی با مدرک دانشگاهی می باشند. کلینیک سمعک نیک آوا با بهره گیری از متخصصان شنوایی با مدرک دکتری تخصصی شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران توانسته است گامی در راستای ارائه خدمات و یاری رسانی به جامعه ی کم شنوا بردارد.

متخصص شنوایی پس از ارزیابی جامع و دقیق شنوایی و معاینه گوش بر اساس نوع و میزان کم شنوایی، سن، موقعیت اجتماعی، نیازهای فرد کم شنوا و البته بودجه ی وی، از بین سمعک های متنوع و متعدد سمعک مناسبی را برای فرد کم شنوا تجویز می کند.
 

مطالب مرتبط با تجویز سمعک مناسب

بهترین تجویز سمعک

کلینیک سمعک نیک آوا با بهره گیری از متخصصان شنوایی با مدرک دکتری تخصصی شنوایی شناسی توانسته است گامی در راستای ارائه خدمات و یاری رسانی به جامعه ی کم شنوا بردارد.

خدمات قابل ارائه در کلینیک سمعک نیک آوا

خدمات قابل ارائه در کلینیک سمعک نیک آوا: ارزیابی جامع شنوایی برای تمام سنین، تشخیص و درمان کم شنوایی، وزوز گوش و مشکلات پردازش شنوایی، تجویز و تنظیم سمعک های دیجیتالی و هوشمند، مجهز به پوشاننده ی وزوز ...