کم شنوایی در کودکان


کم شنوایی در کودکان

برای یک کودک، شنوایی و گفتار ابزارهای ضروری برای یادگیری و رشد مهارت های اجتماعی است. کودکان به وسیله ی تقلید صداهایی که می شنوند با دیگران ارتباط برقرار می کنند. کاهش شنوایی تشخیص داده نشده و یا درمان نشده سبب می شود که کودکان بسیاری از اطلاعات زبان و گفتار را از دست بدهند. این موارد منجر به تاخیر در رشد گفتار و زبان، مشکلات اجتماعی و آموزشی خواهد شد.

کم شنوایی، در درجات مختلف، دو درصد از افراد زیر ۱۸سال را متاثر کرده است. خوشبختانه، کاهش شنوایی های بسیار کمی وجود دارند که با تکنولوژی های مدرن امروز قابل حل نیستند. موثرترین درمان کم شنوایی از طریق مداخله زود هنگام به دست می آید. تشخیص زودهنگام، تجویز به موقع سمعک و تربیت شنوایی حداکثر کمک را به کودک کم شنوا خواهد رساند و بهترین فرصت برای رشد موفقیت آمیز گفتار و زبان خواهد بود.

 


مطالب مرتبط با کم شنوایی در کودکان

علائم کم شنوایی در نوزادان و کودکان

تشخیص زودهنگام نشانه های کم شنوایی در نوزادان و کودکان نو پا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا مهم ترین دوره برای رشد گفتار و زبان از بدو تولد تا سه سالگی می باشد. رفتارهای متناسب سن در نوزادان و کو ...